Gjøvik Klatreklubb

Click here to edit subtitle

Medlemskap i Gjøvik Klatreklubb 2014

Medlemskap: kr. 250,-

Familiemedlemskap ( 2 voksne ( 13 år og oppover ) + alle barn under 13 år Kr. 350,-


NB !! Alle våre gamle og nye medlemmer må nå registrere seg på nytt gjennom 

https://minidrett.nif.no/Login
 Følg vedlagt link. WEB


Registrer mailadresse under " ny bruker "


Når dere har registrert dere vil dere motta en giro på oppgitt mail adresse som er registrert. Det er viktig at alle familie medlemmer blir registret. Dere som da skal bli registret med familiemedlemskap er det viktig at innmeldingen skjer samtidig og med likt etternavn slik at vi får ført dette riktig i faktureringen. 

Det vil ta litt tid før dere mottar faktura da det er noe registrering igjen før systemet er fullt oppe å går. Men ta en kopi av registreringen å bruk som medlemsbevis så lenge.


Medlemsfordeler - konkurransestøtte

Gjøvik Klatreklubb støtter medlemmer som deltar i nasjonale klatrekonkurranser etter følgende prinsipper:

  •  Alle medlemmer som deltar i nasjonale konkurranser er berettiget til økonomisk støtte.
  •  Klubben dekker hele påmeldingsavgiften. Utøveren har selv ansvar for å melde seg på konkurransen. Klubben refunderer utøverens utlegg i etterkant av deltagelse i konkurransen.
  •  For reise og opphold, dekker klubben inntil kr 500 per utøver per konkurranse. Utøveren må forevise dokumentasjon eller kvittering for utgiftene.
  •  Det gis ikke støtte til reise og opphold til konkurranser i Hedmark og Oppland.
  •  Skjema for utlegg leveres til kasserer i Gjøvik klatreklubb.
  •  Med nasjonale konkurranser menes her NM og Norgescup.
  •  Medlemmer som mottar støtte forplikter seg til å delta på minimum 2 sikringsoppdrag, og fortelle om sine opplevelser på klubbens medlemsmøter eller andre tilstelninger.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.